Choď na obsah Choď na menu
 


4. Strecha

Strecha a strešná krytina predstavujú jednu z prvých otázok, nad ktorou by sa mali budúci stavitelia zamýšľať, a to už počas navrhovania projektovej dokumentácie svojho rodinného domu. Samozrejme v každom katalógovom projekte je uvedené aká strecha a strešná krytina je pre daný dom odporúčaná. Avšak v konečnom dôsledku sa môžete rozhodnúť pre vlastné riešenie.

article preview

Čo je dobre vedieť ?

 • Krov tvorí nosnú konštrukciu strechy, ktorú projektuje odborne spôsobilá osoba. Pre stavby snižšími sklonmi sa osvedčujú väzníkové krovy, ktorých konštrukcia je odľahčená ašetria drevnú surovinu. 
 • Rezivo na stavbu krovu je najlepšie objednať prostredníctvom stavebnín alebo realizačnej firmy uosvedčeného dodávateľa, ktorý pripraví jednotlivé prvky krovu na mieru vpožadovaných prierezoch a dĺžkach podľa projektu.​
 • Drevo na krov musí byť suché a ošetrené pred drevokazným hmyzom, plesňami a hubami. Ošetrenie môže aplikovať  klient na mieste včas pred začatím montáže krovu, alebo je náter aplikovaný už pri výrobe krovu.

 

Zloženie strechy

 • Pomúrnice-Kotvenie pomúrnice do silikátových konštrukcií sa realizuje zabetónovaním kotevných skrutiek, ktoré sme realizovali pri venci, alebo  iná možnosť je použiť kotvy, ide o tzv. suchú montáž, keď sa otvor na kotvu vŕta až pri montáži. Pri tomto procese požívame chemickú kotvu.

 

 • Krokva-Krokvy sa vo vrchole najčastejšie spájajú preplátovaním, pričom každý spoj je zaistený kovovým spojovacím prostriedkom. V spodnej časti sa krokva pripevňuje na spodnú väznicu (pomúrnicu), pomocou tzv. osedlania, pri ktorom sa do krokvy vyhotoví zárez, ktorý dosadne na pomúrnicu.

 

 • Hambálok-Hambálok sa vkladá medzi krokvy, čím znižuje ich zaťaženie. Vo väčšine prípadov ho tvoria Klieštiny, ktoré sa ku krokvám pripevňujú pomocou svorníkov, pričom dĺžka sa odvíja od hrúbky jednotlivých spájaných prvkov.

 

 • Väznica-Väznica spolu so stĺpmi a vzperami vytvára stolicu, na ktorú sú uložené krokvy. Vzpery slúžia na zmenšenie rozpätia medzi stĺpmi. Pokiaľ sa podoprenie stĺpom nachádza priamo pod krokvou, hovoríme o tzv. plnej väzbe, pri ktorej sa zaťaženie z krokiev prenáša priamo do podperných stĺpov.

 

Typy striech

 • Sedlová strecha-Sedlové strechy patria na Slovensku medzi najčastejšiu voľbu strešnej konštrukcie. Vďaka svojej jednoduchosti a funkčnosti  (tvar písmena A spočíva v spojení dvoch proti sebe naklonených rovín). Stavebne patrí do skupiny finančne menej náročných typov striech.

 

 • Valbová strecha-Valbová strecha je  pozdĺžna sedlová strecha, ktorá namiesto dvoch zvislých štítov využíva aj ďalšie dve sklonené plochy, takzvané valby. Čiže sa skladá  z dvoch kratších šikmých rovín v tvare trojuholníka, dvoch dlhších lichobežníkových rovín a spojovacieho hrebeňaento druh strechy sa často využíva na zastrešenie domov v tvare písmena L.

 

 • Pultová strecha-Pultová strecha je strecha naklonená do jednej strany. V závislosti od sklonu môže patriť medzi ploché alebo šikmé strechy. Ide o jednoduchý tvar strešnej krytiny, ktorý sa teraz často navrhuje, najmä pri pasívnych rodinných domov.

 

 • Plochá strecha-Plochá strecha je tvorená samotnou nosnou konštrukciou a strešným plášťom. Využíva sa ako dodatočný úžitkový priestor napr. ako terasa, zelená strecha či parkovacia plocha. Výhodou je jednoduché konštrukčné riešenia, rýchla montáž a využitie priestoru. Domy s plochou strechou dosahujú najnižšie tepelné straty, čo považujeme za najväčšiu výhodu.

 

Druhy kritiny

 

 
 


Prihlásenie

Posledné fotografieArchív

Kalendár
<< apríl / 2021 >>


Štatistiky

Online: 5
Celkom: 56095
Mesiac: 3775
Deň: 158